ClassTeacherEmail Address
3-303Bainmbain2@schools.nyc.gov
LibraryEdwardsaedwards2@schools.nyc.gov
2-208Wongvwong@schools.nyc.gov
3-302Compasscompas@schools.nyc.gov
LibraryPratt Millerdprattm@schools.nyc.gov
1-205Calebdcaleb@schools.nyc.gov
2-207Jacquesljacque@schools.nyc.gov
4-316Mathis Coardcmathis2@schools.nyc.gov
1-205Orcinololorcino@schools.nyc.gov
SETTSToussaintatoussa@schools.nyc.gov
K-105Bestdbest5@schools.nyc.gov
4-306Delucaddeluca3@schools.nyc.gov
Phys EdAlbasalb2@schools.nyc.gov
K-106Zorcikdzorcik@schools.nyc.gov
K/1-104Penadewilliamsmpenadewilliams@schools.nyc.gov
5-405Desvallonsndesval@schools.nyc.gov
5-409Allentallen4@schools.nyc.gov
ENLJosephrjoseph2@schools.nyc.gov
TheaterSinclairlsincla2@schools.nyc.gov
2-202Andregandre2@schools.nyc.gov
5-406Beckfordsbeckfo2@schools.nyc.gov
4-308Dorantbdorant@schools.nyc.gov
3-310Rodriguezbrodriguez29@schools.nyc.gov
K-204Innisscinniss2@schools.nyc.gov
2-201Congreavesjcongreaves@schools.nyc.gov
5-317Hornechorne2@schools.nyc.gov
ArtDarlingmdarling@schools.nyc.gov
3-302Klinovaiklinova@schools.nyc.gov
Phys EdCeballosnceballos@schools.nyc.gov
3-303Walcottcwalcott5@schools.nyc.gov
1-203Goldingcgolding@schools.nyc.gov
K-108Becerrilebecerril@schools.nyc.gov
3-304McKoyjmckoy4@schools.nyc.gov
K-105Jackson Ismaeldjacksonismael@schools.nyc.gov
1-206Ramos Melendezeramosmelendez@schools.nyc.gov
2-207Harriottaharriott@schools.nyc.gov
4-306Campbelljcampbell24@schools.nyc.gov
5-406Franklynnfranklyn@schools.nyc.gov
2-202Leonardmleonard5@schools.nyc.gov
K-107Salehwsaleh@schools.nyc.gov
4-305Romeiserkromeiser@schools.nyc.gov
IEPCrevecoeurmcrevec@schools.nyc.gov
Pre-K 102Fosterlfoster@schools.nyc.gov
Pre-K 103Ambroisetambrose@schools.nyc.gov
GuidanceBrownkbrown97@schools.nyc.gov
CCCBrowndbrown12@schools.nyc.gov
Parent CoordinatorNarvaezsnarvaez@schools.nyc.gov
Social WorkerThompsonjthompson16@schools.nyc.gov
PsychologistMooreamoore4@schools.nyc.gov